Citytunneln i Slottsträdgården

Med början nästa vecka startar Citytunneln ett mindre arbete i Slottsträdgården. Arbetet kommer att pågå en bit in i november och verksamheten i trädgården påverkas till viss del och caféet kommer att ha begränsat öppethållande.
Caféet i Slottsträdgården
Vid slottsträdgården ska injekteringsarbete utföras inför bygget av en tvärtunnel. Tvärtunneln ska tas ut mellan de båda tunnelrören när de båda tunnelborrmaskinerna passerat nästa år. Kalkbergrunden innehåller mycket vatten på en del ställen.

För att underlätta arbetet med tvärtunneln skapas därför en vattentät skärm genom att en cementblandning sprutas/injekteras ner i kalkberget. Injekteringen sker från markytan via borrhål.

Själva Slottsträdgården påverkas inte så mycket av injekteringsarbetet. Arbetsområdet etableras mellan caféet och plantskolans växthus. Men caféet påverkas desto mer eftersom injekteringen sker alldeles intill byggnaden. Under 4-5 veckor kommer caféet därför tidvis att vara stängt.

Säkerhet i tunneln
Utmed hela tunnelsträckan under Malmö byggs tvärtunnlar som förbinder de båda tunnelrören. Tvärtunnlarna är viktiga för säkerheten i Citytunneln när den är i drift. De ska användas för tekniska installationer och evakuering om en olycka inträffar. Tvärtunnlarna byggs med cirka 350 meters mellanrum, vilket innebär att det aldrig är mer än cirka 200 meter till närmsta tvärtunnel.

Läs mer om Slottsträdgården och caféet på www.slottstradgarden.se.

Läs mer om bygget av tvärtunnlarna och om säkerhet i Citytunneln.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *