Räddningsövning i Lockarp

På fredagen genomfördes en räddningsövning vid Lockarps by. Vid övningen deltog personal från bland annat Citytunneln, Banverket och entreprenören Skanska samt Räddningstjänst Syd och ambulanssjukvården.
Räddningstjänsten och ambulanssjukvården arbetar med den skadade i arbetsfordonet.

Olycksscenariot var ett arbetsfordon som blivit påkört av ett tåg på Kontinentalbanan vid Lockarps kyrkoväg. Föraren av arbetsfordonet klämdes fast och skadades allvarligt. Tågföraren skadades lindrigt och chockades. Vid övningen fingerades också ett större utsläpp av diesolja.

Övningen gick bra konstaterades vid den gemensamma utvärdering som gjordes direkt efter övningen.

Dramatisk nedgång i byggandet

Byggandet av lägenheter i Stormalmö har gått ned drastiskt under årets första sex månader enligt Statistiska Centralbyrån.
– Det handlar om ansträngda resurser, att det pågår flera stora anläggningsprojekt, som Citytunneln, och att byggpriserna gått i höjden, säger Hans-Åke Palmgren på Boverket.