Öppet hus på Triangeln lockade många

Omkring 400 grannar till station Triangeln hörsammade inbjudan till Öppet hus där de både kunde höra och se tunnelborrmaskinerna.

Från åtta på morgonen till tre på söndagseftermiddagen var det en jämn ström av nyfikna Malmöbor som besökte Citytunnelns arbetsplats vid Triangeln. Det var grannar till arbetsplatsen och de som bor utmed den blivande tunnelsträckan norr om Triangeln som bjudits in.

Många var nyfikna på tunnelborrmaskinerna.
Tunnelborrmaskinen Katrin förevigas till fotoalbumet.
Många vill självklart ta hissen de 25 metrarna ner till bergrummet där stationen nu börjar ta form. I bergrummet vilar nu de båda tunnelborrmaskinerna, Anna och Katrin.
– Det var mycket spännande att få se borrmaskinerna. Jag hade hoppats kunna gå in i tunneln också men det tyvärr gick inte, sade Johan Henricson, som bor några kvarter från Triangeln, på Friisgatan.

Även om stationen är långt ifrån klar kunde han få en uppfattning om hur det kommer att se ut när det är klart.
– Det var större än jag trodde där nere. Jag kommer noga att utnyttja stationen en del, bland annat när vi ska se på ishockey i Hyllie.

På marknivå bjöds besökarna på korv med bröd och de kunde också ställa frågor om den blivande stationen till personal från Citytunneln. Malmö stads gatukontor fanns också på plats för att svara på frågor om gator och trafik runt den blivande stationen.

Så kan en tunnelborrmaskin låta.
Johan Henricson bor inte långt från Triangeln.
Vid det öppna huset kunde besökarna också bilda sig en uppfattning om hur det kan komma att låta i husen när tunnelborrmaskinerna åter startar borrningarna senare i höst. En inspelning av en tunnelborrmaskin gjordes tidigare i år i en lokal på Universitetssjukhuset MAS. Men Håkan Lundquist, som bor på Rådmansgatan, strax norr om station Triangeln, är inte orolig.
– De har ju kört under hus förut, så jag är inte så orolig för ljudet från maskinen.

Citytunneln i Slottsträdgården

Med början nästa vecka startar Citytunneln ett mindre arbete i Slottsträdgården. Arbetet kommer att pågå en bit in i november och verksamheten i trädgården påverkas till viss del och caféet kommer att ha begränsat öppethållande.
Caféet i Slottsträdgården
Vid slottsträdgården ska injekteringsarbete utföras inför bygget av en tvärtunnel. Tvärtunneln ska tas ut mellan de båda tunnelrören när de båda tunnelborrmaskinerna passerat nästa år. Kalkbergrunden innehåller mycket vatten på en del ställen.

För att underlätta arbetet med tvärtunneln skapas därför en vattentät skärm genom att en cementblandning sprutas/injekteras ner i kalkberget. Injekteringen sker från markytan via borrhål.

Själva Slottsträdgården påverkas inte så mycket av injekteringsarbetet. Arbetsområdet etableras mellan caféet och plantskolans växthus. Men caféet påverkas desto mer eftersom injekteringen sker alldeles intill byggnaden. Under 4-5 veckor kommer caféet därför tidvis att vara stängt.

Säkerhet i tunneln
Utmed hela tunnelsträckan under Malmö byggs tvärtunnlar som förbinder de båda tunnelrören. Tvärtunnlarna är viktiga för säkerheten i Citytunneln när den är i drift. De ska användas för tekniska installationer och evakuering om en olycka inträffar. Tvärtunnlarna byggs med cirka 350 meters mellanrum, vilket innebär att det aldrig är mer än cirka 200 meter till närmsta tvärtunnel.

Läs mer om Slottsträdgården och caféet på www.slottstradgarden.se.

Läs mer om bygget av tvärtunnlarna och om säkerhet i Citytunneln.