Trafikutskottet i Citytunneln

På måndagen besökte riksdagens trafikutskott den blivande underjordiska stationsdelen vid Malmö Central. Utskottsledamöterna var mycket imponerade av bygget av den nya stationsdelen, som när den är färdig kommer fördubbla Malmö centrals kapacitet.
Trafikutskottet på Malmö C Nedre.

Riksdagens trafikutskott är på ett nära två dagar långt besök i Skåne. Initiativtagare till besöket är Region Skåne som bland annat vill belysa de trafikproblem som följt den mycket positiva utvecklingen i Öresundsregionen de senaste åren. För utskottet var det också en möjlighet att på ort och ställe bilda sig en uppfattning om vilka infrastrukturella behov som finns i Skåne. Till våren ska regeringen lägga en ny infrastrukturproposition med förslag på vilka satsningar på tågtrafik och vägar som ska prioriteras.

På måndagen fick ledamöterna bland annat åka Öresundståg, buss på E6:an mellan Malmö och Trelleborg och även lära sig mer om ett av landets största infrastrukturprojekt – Citytunneln.

Besöket på Citytunneln och arbetsplatsen vid Malmö C leddes av projektchef Örjan Larsson som gav en kort lägesrapport om byggprojektet och berättade om bakgrund till Citytunneln. Utskottsledamöterna ställde många frågor och var bland annat nyfikna på vilka kapacitetsökningar som Citytunneln ger och vilka möjligheter det finns för bygga ut och utveckla tågtrafiken i Skåne.

Utskottsledamöterna hann också med ett besök nere i den blivande underjordiska stationsdelen vid Malmö C. De imponerades av stationens storlek och fascinerades av byggets omfattning.