Nu kommer tunnelborrmaskinerna

Tidigt på torsdag morgon anlöper lastfartyget Paper Moon hamnen i Limhamn. Ombord finns de 14 tyngsta och mest skrymmande delarna till den ena av projektets två tunnelborrmaskiner. Delarna ombord på fartyget väger sammanlagt 700 ton. Resterande delar, cirka 650 ton, kommer att transporteras med lastbil från tyska Schwanau där tunnelborrmaskinerna tillverkas.

Tunnelborrmaskinen kommer att monteras och sättas ihop intill och i schaktet i Holma och det krävs god logistik för att alla delarna till maskinen ska komma i rätt tid och i rätt ordning. För koordinering och transporten av maskindelarna har tunnelentreprenören MCG anlitat företaget Lift & Transport AB. Förutom sjötransporten kommer drygt 70 lastbilar att frakta delarna till tunnelborrmaskinen.

Delarna som kommer till Limhamn i morgon bitti har varit på väg sedan 30 augusti då de lastades på pråmen Big Ben i sydtyska Kehl. I Rotterdam lastades delarna om till Paper Moon som avgick i måndags eftermiddag.

I Limhamn kommer lossningen att påbörjas tidigt på morgonen och delarna kommer därefter att transporteras till arbetsområdet i Holma. De allra största och tyngsta delarna kommer att kräva specialtransport som påbörjas efter klockan 20.00 för att störa trafiken så lite som möjligt.

Under september startar monteringen av den första tunnelborrmaskinen i Holma. Först när denna är monterad och färdig för drift kommer den andra tunnelborrmaskinen att levereras.

Citytunnelprojektet i korthet
Citytunneln består av 17 km järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord.

Malmö C byggs till med en underjordisk del. Nya stationer byggs vid Triangeln och i Hyllie.

Det första spadtaget togs den 8 mars 2005. Citytunneln planeras att vara färdig år 2011. Projektets budget är 9,45 miljarder kronor i 2001 års penningvärde.