Hylliebron klar

Järnvägsbron över den nya Sivåkersvägen är nu klar. Hylliebron är den betongkonstruktion inom projektet som först blev helt färdig. Bron är 75 meter lång och 18 meter bred. 2 300 kubikmeter betong och 280 ton armeringsjärn har gått åt för att bygga bron.
Så småningom ska tågen susa fram över bron på väg till eller från Öresundsbron, Trelleborg eller Ystadbanan.

1 december planerar Gatukontoret att öppna Hyllievägen för trafik.
Bygget av järnvägsbron har ingått i Citytunnelprojektet och det är entreprenören NCC som byggt den. Den ingår i entreprenaden som omfattar markarbeten, broar och spårkorsningar väster om station Hyllie. Men än har ingen räls och järnvägsteknik installerats. Det ingår i en kommande entreprenad.

Under bron går den helt nya Sivåkersvägen som ersätter den väg som varit avstängd sedan byggstarten 2005. Vägen är till för bilar, gående, cyklar och hästar med ryttare. I och med att bron är färdig tar nu Gatukontoret, Malmö stad över ansvaret för vägen. Än återstår en del grönarbeten runt bron och arbeten med beläggning. Men den 1 december planerar Gatukontoret att öppna vägen för trafik. Då kommer även busstrafiken på sträckan att sättas in.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *